• 32769530


5 دلیل مهم برای اینکه شما باید ریاضیات بخوانید. حتی تجربی ها!دانش آموزان رشته تجربی به چند دلیل مهم نیازمند یادگیری و مهارت‌آموزی در درس ریاضیات هستند: قبولی در رشته-‌شهرهای سطح یک و پرطرفدار دانشگاهی بدون کسب درصدهای بسیار بالا در درس ریاضیات غیر ممکن است. نفرات اول کنکور تجربی سال‌ها ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۹۱ و ۱۰۰ درصد سوالات ریاضی را صحیح پاسخ داده بودند. یکی دیگر از درس‌های مهم در کنکور سراسری، فیزیک است. بدون برخورداری از دانش پایه ریاضیات، پاسخگویی به سوالات فیزیک بسیار مشکل خواهد بود. تمرین ریاضیات باعث ورزیدگی ذهن و آمادگی بیشتر آن برای مواجهه با سایر مباحث درسی می‌شود. فهم و یادگیری بسیاری از دروس دانشگاهی نیاز به دانش عمیق ریاضیات دارد. در مراحل بالای دانشگاهی و به منظور انجام تحقیقات علمی و جابجایی مرزهای دانش، روش‌ها و الگوریتم‌های ریاضی محور نقشی غیر قابل انکار دارند. روز و روزگار خوشمنبع: دکتر محمد حسینی